211 221 895
zavolejte nám nyní

Konsolidovaná účetní závěrka


Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv (holding) nebo je ovládající osoba ve smyslu obchodního zákoníku tj. má podstatný nebo rozhodující vliv.

Cíl konsolidované účetní závěrky

Cílem konsolidované účetní závěrky je podat akcionářům mateřského podniku a odborné veřejnosti komplexní informace o celkovém majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech za ekonomicko-hospodářské seskupení podniků, které jsou kapitálově propojeny.

Slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek. Neslouží pro účely daňové a pro rozdělování hospodářských výsledků.

Principy konsolidace účetní závěrky

Základní principy konsolidací obsahuje 7. Direktiva Rady Evropských společenství. Tento předpis neřeší techniku sestavování, ale sleduje koordinaci národních legislativ členských států s cílem zabezpečit srovnatelnost a jednotnost konsolidovaných účetních závěrek. Na tento předpis navazuje česká účetní legislativa, která je dána § 20 až 23 zákona o účetnictví.

Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje

Rozvaha a výkaz zisku a ztrát má formu tabulek. U konsolidované účetní závěrky musí být audit.

Co znamená rozhodující vliv?

Rozhodující vliv znamená, že mateřská podnik má více než 50% podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti podstatný vliv, tzn., že mateřský podnik má min. 20% a max. 50% podílů na základním kapitálu.

AKCE

Vedení účetnictví/d.e. zdarma +
sleva 50% na zpracování mezd po dobu prvních 3 měsíců.

Platíte jen zaúčtované doklady.
Akce platí při podpisu smlouvy na 1 rok.

Nabízíme Vám:

logo TaxAccount
TaxAccount s.r.o.
Blanická 1008/28
120 00 Praha 2

IČ:         24185019
DIČ:      CZ24185019
Účet:     2600503065/2010

211 221 895
zavolejte nám nyní

E-mail:   ucto@taxaccount.cz

Zobrazit všechny kontakty

Naši partneři

ČSOB Pojišťovna

Máme sjednáno profesní pojištění odpovědnosti do výše 5 000 000 Kč, zatím jsme jej ale nemuseli nikdy využít.

PREMIER SYSTEM - účetní software

Profesionální účetní software s 15-letou tradicí, nejvyšší verze Enterprise pro všechny velikosti firem, stabilní základ Vašeho podnikání.

FIRMIN

Zakládání či koupě firmy nikdy nebyla jednodušší, firma do 24 hodin i se sídlem v Praze. Již přes 2000 založených firem.

© 2011-2013 TaxAccount s.r.o. | Mapa stránek | Ochrana osobních údajů